Utstyr til oppdrettsnæringen

Utstyr til oppdrettsnæringen

Vi kan levere et bredt utvalg av maskinert / prefabrikkert utstyr i PE-plast
til oppdrettsnæringen:

  • Samlestokker
  • Avløpskasser / munker
  • Innløpsrør
  • Opphengsystem for leppefiskskjul
  • Holdemerder for leppefisk og lignende

Yngel og settefisk anlegg

Settefisknæringen er inne i en spennende tid med planlagt økning av smoltkapasitet i de fleste regioner. Mange ser på nye resirkuleringsteknologier som alternativ for å kompensere for begrensede vannressurser. Oppdrettsnæringen vil derfor være et satsingsområde for oss, både som leverandør og montør av vanndistribusjonsystem, men også som produsent av maskinerte deler og løsninger i PE-plast.

I samarbeid med våre underleverandører og samarbeidspartnere kan vi tilby komplette løsninger med pumper, filter, luftere, varmevekslere og varmepumper. Vi har kompetanse og maskinpark til å løse de fleste utfordringer. Vi har hatt flere store oppdrag på settefisksiden både for ferskvann og sjøanlegg.

Utstyr til fiskerinæringen

Astorplast AS har hatt mange jobber på båter innen fiskerinæringen. Vi utfører jobber innen:

  • Produksjon av røropplegg
  • Montering av røropplegg
  • Produksjon og montasje av perforerte plater til dørk og avsiling i lasterom, sugetrekter i rom og mottaksbinge.
  • Montering av Lyng aktuatorventiler
© Astorplast AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram