BIN-BOX

Primært utviklet for VA-bransjen, for å gjøre pluggkjøring og rørinspeksjoner betydelig mindre ressurs- og tidkrevende. Ved å benytte BIN-Box vil en kun måtte stenge gjeldende løp under utførelse av arbeid og det kreves minimalt med demontering. Kan benyttes som inspeksjon- og serviceluke for utspyling, pluggkjøring med mer. Designet for god gjennomstrømming, uten reduksjon eller turbulens. Det vil ikke være behov for graving, eller annen form for inngrep i terrenget.

Ta kontakt i dag
© Astorplast AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram