PE-produkter

Astorplast AS utfører alle typer oppdrag med rørlegging og konstruksjoner innen PE-plast. Havbruk og yngelproduksjon av laks og torsk er store kunder av oss, og vi har hatt prosjekt og deleproduksjon for anlegg over heile Europa. Merder har vi også montert mange av.

Også fiskeri er en viktig næring for Astorplast AS, der vi har hatt røropplegg på fiskemottak og fiskebåter over heile Norge. Innen VA-anlegg, har vi levert mange sjøledninger til kommunale vannverk og energianlegg.

Bildene  viser et komplett røranlegg til Ulstein Fjordvarme.