Flytebrygge av PE-rør

Vår populære flytebrygge med flyteelement av PE-rør kan nå leveres også med dekke av PE-plast i form av rister. Dette gir en flytebrygge som er «evigvarende» og vedlikeholdsfri!

Andre fordeler med dette dekket:

  • 30% lettere enn tredekke
  • Sklisikkert
  • Minimalt med ising og redusert snømengd


Astorplast AS har levert flere enkle brygger med flyteelement av PE-rør, og påsveiste spikerslagfester for tredekke. Trearbeidet er enkelt for alle, og du kan fortsatt få Astorbryggen klargjort for tradisjonelt tredekke. Astorbryggen kan leveres i alle størrelser, og kan tilpasses spesielle ønsker / behov.

De langsgående flyteelementene av PE-rør gjør bryggen meget stabil, kombinert med stor oppdrift gir dette en brygge som også flyter høyt i sjøen og er derfor velegnet for grunne farvann. Flytebryggen kan enkelt forlenges etter behov

Utstyr:

  • Trekkerør for el. og vann
  • Pullerter
  • Integrert fender
  • Klargjort for utriggere
  • «Neptungaffel»