Bølgedemper i miljøvennlig PE-plast

Bølgedemper fra Astorplast AS – Sintef-godkjent

Er marinaen din eksponert for bølger er bygging av molo den tradisjonelle løsningen på problemet. I mange tilfeller er dette ikke mulig både av økonomiske og reguleringsmessige hensyn. Da kan en bølgedemper fra Astorplast være løsningen.

Vedlikeholdsfri bølgedemper i PE-plast som ble i 2005 testet ut ved Sintef i Trondheim, der resultatet av testen var at den fungerer meget godt. Bølger under 3 sekund (typiske bølger fra vind og båt) reduseres med minimum 50 % med vår bølgedemper. Erfaring fra utlagt bølgedemper i fullskala på moderat eksponerte lokaliteter viser samme eller bedre effekt. Mer informasjon fra testen finner du lenger nede.

Bølgedemper

Spesifikasjoner av vår bølgedemper

  • Bredde topp: 3 meter
  • Dybde: 3 meter
  • Flyteelement: PE-rør Ø 500 mm
  • Lengde: Etter ønske

Sintef-testen av Astorplast AS sin bølgedemper

Det ble i perioden 19. og 20. mai 2005 foretatt en test på Sintef/Marintek sitt bølgelaboratorium. Nedenfor finn du resultatene av testen.

AppendixSpectralAnalysis
AppendixStatisticalAnalysis
DataRapport
FigFors_ksoppsett
RAO_Plots_Hz
RAO_Plots_per
TabKanalListe
TabTestProgram