Maskinering av plast – Om Astorplast AS

Astorplast AS er en innovativ bedrift innen maskinering av plast. Vi tilbyr også sveising, rørlegging og montering av produkter i PE-plast, og startet opp i 1997 som enkeltmannsforetak. I 2004 ble vi omgjort til et aksjeselskap. Vi er i dag 15 ansatte der de fleste har sveisesertifikat for PE-plast i Nemko Sertification. Vi har veldig ofte innleide rørleggere og montører, og teller totalt rundt 20 medarbeidere.

Med maskinering av plast mener vi bearbeiding, forming og behandling av PE-plast, etter bestemte spesifikasjoner, for å skape et produkt.

Vi er etablert i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Herøy er en sjøfart- og fiskerikommune, noe som medfører at kundegrunnlaget vårt er både offshore, fiskeri, fiskeoppdrett, samt kommunale og private VA- anlegg.

Våre medarbeidere (ca 20 stk) er vår største ressurs og vi har etter hvert opparbeidet oss et stort potensiale for å kunne bistå under større oppdrag, og løse oppgavene til kundens beste. Vi har hatt oppdrag over hele verden, fra Mauretania i Afrika, til Finnmark i Norge. Kjerneområdet er, til tross for vår internasjonale kundegruppe, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane. Verkstedet vår er lokalisert på Mjølstadneset Industriområde, og ligger sjønært slik at vi kan sjøsette de største konstruksjonene og sjøvannsledningene. Vi har 3000 m2 tilgjengelig innendørs gulvflate.

Maskinering av plast

Astorplast AS har en moderne maskinpark for å løse de fleste oppdrag innen maskinering av plast.

Vi kan nevne:

  • Bendmaskiner og T-rør
  • Grenrør
  • Jigg for uttrekte T-rør
  • Vi tegner til prefabrikering og bruker programvarer fra Autodesk Inventor
  • Kjerneboring  opp til 450 mm hull
  • 3 akset CNC fres med spindel og borekasse
  • 5 akset CNC fres

Astorplast AS har organisasjonsnummer 987 247 568 og er en pålitelig samarbeidspartner.